Hopp til innhold

Integritetspolicy för Bano Life

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som person. Det kan vara namn och kontaktinformation, men också annan information som indirekt kan kopplas till dig. I denna integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter Bano Life AS är ansvariga för att behandla. Det är viktigt för oss att du vet vilka personuppgifter vi behandlar, så att du kan skydda dina rättigheter enligt integritetslagstiftningen.

På Bano Life värnar vi om att skydda och respektera din integritet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, under vilka omständigheter vi kan dela dem med andra och hur vi skyddar uppgifternas säkerhet. Integritetspolicyn gäller användningen av våra produkter och aktiviteter relaterade till försäljning, marknadsföring och genomförande av kundavtal. Den gäller också för enskilda personer som söker anställning hos Bano Life.

Vem är vi?

Bano Life är ett hjälpmedelsföretag som erbjuder hjälpmedel till barn och vuxna med olika funktionsnivåer genom NAV eller direkt till olika institutioner och privatpersoner. Vi erbjuder hjälpmedel för användning i vardagen, men har också stort fokus på aktivitetshjälpmedel.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

 • När du interagerar med oss personligen, genom korrespondens, via telefon, i sociala medier eller via våra webbsidor.
 • När vi samlar in/mottar personuppgifter från andra legitima källor som NAV och terapeuter.
 • Vi kan samla in personuppgifter om de anses vara av berättigat intresse och om detta intresse inte överskuggas av dina integritetsintressen. Innan data samlas in gör vi en bedömning för att säkerställa att det finns ett ömsesidigt intresse mellan dig och Bano Life.
 • När du besöker vår webbplats.

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi samlar in och använder personuppgifter främst för att utföra försäljning, marknadsföring och kundservice. Vi samlar också in information om leverantörer, organisationer, partners och personer som söker anställning eller arbetar i vårt företag. Vi kan använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Skicka marknadsföringskommunikation som du har begärt. Det kan inkludera information om våra produkter och tjänster, evenemang, inbjudningar och aktiviteter. Denna kommunikation är prenumerationsbaserad och kräver ditt samtycke för att ta emot den.
 • Genomföra försäljningsaktiviteter i fall där det finns en berättigad och ömsesidig intresse.
 • Ge dig information om en evenemang som du har anmält dig till, till exempel om innehåll och mötesplats.
 • Besvara en «Kontakta mig»-blankett eller andra webbformulär som du har fyllt i på Bano Lifes webbplatser (till exempel för att få ett erbjudande om en av våra produkter).
 • Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-post eller telefonsamtal).
 • Utföra kontraktsenliga åtaganden såsom beställningar, erbjudanden, order, påminnelser och liknande. Kontraktet kan ha ingåtts direkt med Bano Life eller via våra samarbetspartners (exempelvis NAV).
 • Kontakta dig för att genomföra undersökningar om vad du tycker om våra produkter och tjänster.
 • Hantera en jobbansökan.
 • Reklamering

Vår grund för att samla in personuppgifter

Insamling av personuppgifter baserat på samtycke

Vi samlar in personuppgifter baserat på samtycke genom samtyckesformulär som lagrar dokumentationen kopplad till det enskilda samtycket. Individuella samtycken kommer alltid att sparas och dokumenteras i våra system.

Insamling av personuppgifter baserat på avtal

Vi använder personuppgifter för att uppfylla förpliktelser kopplade till avtal och överenskommelser med kunder, partners och leverantörer.

Insamling av personuppgifter baserat på berättigat intresse

Vi kan använda personuppgifter om det bedöms vara av berättigat intresse och om integritetsintressena för de registrerade inte överväger detta intresse. För att etablera grunden för datainsamlingen görs vanligtvis en bedömning som identifierar ett ömsesidigt intresse mellan Bano Life och individen. Denna grund är primärt kopplad till våra försäljningsändamål. Vi informerar alltid individer om vilka integritetsrättigheter de har och om syftet med att samla in personuppgifter.

Vilka typer personuppgifter samlas in?

Vi samlar in namn, telefonnummer, befattning, adress och e-postadress samt namn och kontaktinformation för organisationen du arbetar för. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor som vi har fått från dig i samband med servicekommunikation och aktiviteter, såsom möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adresser och åtgärder som utförs på sidan.

Om du ansöker om en anställning hos Bano Life samlar vi in de uppgifter du lämnar under ansökningsprocessen.

Bano Life samlar inte in eller behandlar specifika kategorier av personuppgifter, såsom unika identifierare och känsliga personuppgifter, förutom:

 • Produkter och specialanpassningar som kräver utfyllande information
  • Vi erbjuder vissa produkter/produktgrupper och tjänster som kräver mer detaljerad och känslig personinformation. Exempel på detta kan vara vid beställning av specialanpassade cyklar där vi behöver veta skadenivå för att hitta den bästa lösningen för användaren.
 • Hur länge behåller vi personuppgifter?
  • Vi sparar insamlade personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig period efter ditt senaste interaktion med oss. När de insamlade personuppgifterna inte längre är nödvändiga raderar vi dem på ett säkert sätt.

Rättigheter till dina personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till insyn – du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och att få en kopia av personuppgifterna.
 • Rätt till rättelse – du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta uppgifter om dig rättade eller borttagna.
 • Rätt till radering – du har, med vissa undantag, rätt att få personuppgifter som vi har lagrat om dig raderade.
 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Om du till exempel har samtyckt till att ta emot digital marknadsföringskommunikation:
  • Om du vill återkalla detta samtycke kan du använda länken för att hantera prenumerationerna som ingår i kommunikationen. Observera att du fortfarande kan ta emot systemmeddelanden och administrativ kommunikation, såsom orderbekräftelser, systemmeddelanden och aviseringar, från Bano Life.
  • Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om behandlingen är baserad på berättigat intresse och/eller direktmarknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få utlämnade de personuppgifter du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format och att överföra dem till en annan tjänsteleverantör.
 • Rätt att klaga – du har rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Vi uppmanar dig dock att i första hand kontakta oss.

Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer, till exempel om vi är lagligt skyldiga att behandla personuppgifterna.

Alla frågor om dataskyddsrättigheter ska skickas till post@banolife.com.

Deler vi dina uppgifter med någon?

Vi delar varken, säljer, hyr ut eller utbyter dina uppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, med undantag av det som beskrivs nedan.

Tredjepartsleverantörer och produkttillverkare som arbetar för vår räkning:

 • Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till våra distributörer, NAV och tillverkare/underleverantörer i syfte att de ska tillhandahålla tjänster/produkter till dig i samarbete med oss eller för vår räkning. Detta gäller till exempel leverans av varor och tillverkning av olika produkter på specialbeställning där våra leverantörer behöver personuppgifter om dig för att leverera beställd vara.

Om det krävs enligt lag:

 • Vi offentliggör dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi som företag med rimligt bedömning anser att sådan offentliggörande är nödvändig för att skydda företagets rättigheter och/eller för att uppfylla krav i samband med en rättsprocess eller domstolsbeslut. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att säkerställa att integritetsrättigheterna fortfarande skyddas.

Användning av underleverantörer (databehandlare och underdatabehandlare):

 • Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter på våra vägnar. I så fall är vi ansvariga för att se till att de åtar sig att följa denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning genom att underteckna ett databehandlingsavtal. Om underleverantören behandlar personuppgifter utanför EU/EES-området måste en sådan behandling vara i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler för överföring till tredje land eller en annan specifikt fastställd rättslig grund för överföring av personuppgifter till ett tredje land.

Våra webbplatser

När du besöker en av våra webbplatser samlar vi och vår webbplatsleverantör (Fjuz AS) in och lagrar information om användarbeteende. Detta inkluderar information om din IP-adress, webbläsare, plats, internetleverantör, operativsystem, tid spenderad på webbplatsen, vilken webbplats du kom från och aktivitet på våra webbplatser. Syftet med behandlingsaktiviteterna är att optimera våra webbplatser för våra besökare och utföra analyser av trender och mönster i användningen av webbplatserna. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att anpassa våra webbplatser och tjänster till användarnas antagna behov. Längre ned i integritetspolicyn hittar du ytterligare information om vår användning av cookies.

Anonymiserad information som inte kan kopplas till dig kan användas och behållas för statistiska och analytiska ändamål.

Informationskapslar (cookies)

Vi använder oss av informationskapslar (cookies) när du besöker våra webbplatser. Informationskapslar, även kallade cookies, är textfiler som laddas ner och sparas på din enhet när du besöker webbplatsen. Vi använder informationskapslar för autentiseringsändamål så att du inte behöver identifiera dig varje gång du besöker vår webbplats. Informationskapslar används också för användarstatistik, för att anpassa webbplatserna för våra besökare och för att komma ihåg besökarnas användarpreferenser.

Informationen används för att göra webbplatserna mer effektiva samt för att ge oss affärs- och marknadsföringsinformation. Vi samlar också in information om operativsystem, hänvisningssida, navigering på webbplatsen etc. Syftet är att förstå hur besökare använder en webbplats. Informationskapslar och liknande teknik hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina personliga behov. Om informationskapslar används ensamma kommer de inte att identifiera dig personligen.

Vi använder också informationskapslar för marknadsföringsändamål för att kunna visa annonser som kan vara relevanta på andra webbplatser du besöker. Sådana informationskapslar placeras på vår webbplats av ett tredjeparts annonsnätverk på våra vägnar och med vår tillåtelse. Annonsnätverket kan koppla aktivitet på vår webbplats till ditt användarkonto när du är inloggad på deras plattformar.

Du kan enkelt inaktivera informationskapslar på våra webbplatser genom att gå till våra inställningar för användning av cookies. Våra inställningar för användning av cookies hittar du genom att klicka på «cookie-knappen» längst ner till vänster på våra webbplatser.

Du kan också genom webbläsarinställningarna förhindra att webbläsaren sparar cookies och radera cookies. En guide om hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna hittar du här. Observera att sådana raderingar och hinder för användning av cookies kan medföra minskad funktionalitet på denna och andra webbplatser.

Detaljer om cookies:

 • Google Analytics
  • Samlar in och analyserar information om hur besökare använder webbplatsen.
 • Google Ads
  • Används för annonsering.
  • Konverteringsspårning
 • Facebook
  • Används av Facebook för annonsering.
  • Facebook Pixel används för riktad och optimerad annonsering.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan utan förvarning ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på denna adress. Vid väsentliga ändringar kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen och/eller informera dig via andra kanaler.


Kontaktinformation

+46 (0)23-383 33 01

info@banolife.se

Bano Life