Hopp til innhold

Barnhjälpmedel

Att hitta rätt hjälpmedel för barn kräver en del förarbete, såsom kartläggning, funktionsbedömning och/eller aktivitetsanalys. Det finns många produkter på marknaden och barnhjälpmedel skiljer sig från vuxenhjälpmedel eftersom barnen växer. Därför kräver barnhjälpmedel en kontinuerlig uppföljning och tätare uppföljning än vad vuxna behöver, eftersom barnets behov kan förändras över tid.

Vi har stor tilltro till att en god dialog i förväg, tillsammans med föräldrar och arbetsterapeuter, är avgörande för att hitta rätt hjälpmedel. Barn är ofta aktiva på flera områden, såsom hemmet, förskolan, skolan och fritiden, och det är viktigt att bedöma om det finns ett långsiktigt behov som är nödvändigt och lämpligt för barnet.

Heidi och Ida ler mot kameran medan de sitter vid en brygga. Ida sitter i en rullstol med hus och båtar i bakgrunden