Hopp til innhold
| Annat

Köpevillkor

Här kan du bekanta dig med försäljningsvillkoren för Bano Life.

1. Beställning

Bano Life har öppet vardagar kl 8.30-15.30 och nås under denna tid på 023-383 33 01. Om vi inte är tillgängliga i telefon (eller sitter i annat samtal) kan du med fördel meddela oss ditt ärende via mail på info@banolife.se

Vill du skicka något till oss är vår leveransadress Bano Life AB, c/o R-Sport, Ivarshyttevägen 7A, 776 33 Hedemora.

2. Priser

Såvida annat ej avtalats tillämpas priser i enlighet med gällande prislista. Samtliga priser är angivna i svenska kronor, inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. Fraktavgift ingår i priset om leveransen sker inom Sverige.

3. Leverans och frakt

Leverans sker vanligtvis inom 2-3 dagar efter beställning om beställd vara finns i lager. Skulle varan inte finnas i lager, eller längre leveranstid uppstå på beställda varor av annan orsak, meddelas kunden detta via e-post eller telefon.

4. Betalning

Betalning sker i förskott i samband med beställning om inte annat avtalats.

5. Garanti och reklamationer

Bano Life erbjuder 2 års garanti på alla produkter och 1 år på tillbehör och batterier. Garantin täcker eventuella produktionsfel som produkten kan vara behäftad med. Garanti gäller inte för skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel. Undantaget från garantin är slitagedelar såsom däck, bromsar och sittdyna. Slitagedelar levereras med sex (6) månaders funktionsgaranti med undantag för vad som kan anses som normal förslitning.

För att garantin skall gälla måste produkten användas och skötas i linje med instruktionerna i produktens bruksanvisning.

Garantin gäller inte om produkten skadats i samband med transport i bil, båt, tåg, buss, flyg eller annat transportmedel. Det är viktigt att kunden besiktigar sin produkt efter varje transport och anmäler eventuella skador till transportbolaget. Detta är extra viktigt om produkten checkats in på flyget. Produkten måste besiktigas direkt vid ankomst innan flygplatsen lämnas. Reklamationsdisken finns oftast i direkt samband med bagagebandet.

Din faktura gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Vid behov av service och vill använda din garanti börja alltid med att kontakta Bano Life via e-post info@banolife.se eller telefon 023-383 33 01.

Om garantin måste nyttjas på grund av fel på varan skall den returneras till Bano Life i dess originalemballage (Bano Life står för fraktkostnaden). Det är därför mycket viktigt att kunden behåller originalkartongen och dess innehållande emballage under garantitiden (kartongen kan fällas ihop vid förvaring). Retur av varor utan originalemballage medför kostnader som bekostas av kunden.

Bano Life väljer själv om man vill avhjälpa ett eventuellt fel genom en fri reparation, fria reservdelar, alternativt byte mot en ny produkt. Vid fria reservdelar ersätter vi inte ev. kostnad för utbyte av den trasiga delen.

Om felet orsakats av t.ex. handhavandefel, slitage eller felinställd produkt måste vi debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv eller varit oaktsam med produkten. Produktgarantin gäller inte om du gjort egen förändring av produktens funktion och/eller utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan egen konfigurering/hantering/reparation av produkten som inte finns beskrivet i bruksanvisningen.

Garantin gäller den ursprungliga köparen av varan och inte om produkten sålts vidare i andra hand. Garantin gäller inom Sverige.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det åligger köparen att vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

6. Ansvar för produktfel och användning

Bano Life äger inget ansvar för konsekvenser i samband med produktfel och svarar ej för direkta eller indirekta skador, extrakostnader och extraarbete i samband med försålda varors användning. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

7. Service

Bano Life arbetar med en centraliserad serviceorganisation. Vänligen kontakta vår kundservice om service behövs. Vid service inom garantiperioden hämtas varan direkt hos kunden och levereras tillbaka till samma adress efter genomförd service. Varan måste alltid transporteras i dess originalemballage för att garantin skall gälla. Det är därför mycket viktigt att kunden behåller kartongen och dess innehållande emballage under garantitiden (kartongen kan fällas ihop vid förvaring). Efter garantiperiodens utgång debiterar Bano Life en framkörningskostnad på 1.368:- kr inom 5 mil utöver 5 mil tillkommer 67:- kr/mil samt en kostnad på 859:- kr/timme för resekostnad. Arbetskostnad/timkostnad för besiktning/service/reparation mm 859:- kr/timme.

8. Returer

Vid en eventuell retur måste du alltid kontakta oss för att få en returhandling innan du skickar tillbaka något. Returer utan returhandling godkänns inte. Om vi skickat dig en annan vara än den du beställt eller om varan är felaktig, returnera den då inom 7 dagar från godsets ankomst. Har vi skickat en felaktig vara till dig står Bano Life för alla fraktkostnader. Retur av varor utan originalemballage medför ett returavdrag om 10% av produktens värde. Retur av dynor och klädsel accepteras ej. Läs mer om returprocessen här.

9. Transportskada

Gods som skadats i transporten (utifrån synliga skador) anmäls omgående till fraktbolaget med en kopia till Bano Life (info@banolife.se). Vid leverans skall emballage besiktigas och eventuella skador meddelas till chauffören och skriftligen noteras på fraktsedeln innan denna signeras. Bano Life tar ej ansvar för synliga transportskador som inte anmälts till transportbolaget vid leveranstillfället. Dolda fraktskador skall rapporteras inom 3 dagar från mottagandet. Varken gods eller emballage får kasseras innan ni har fått ett godkännande från oss. Vid skada måste kunden spara godsets adresslapp för att kunna ge oss aktuellt kollinummer.

10. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Bano Life, som gör att Bano Life ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, samt utgöra grund till att Bano Life befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

11. Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer vid tvist där köparen är privatperson. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

12. Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och Bano Life kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.